Стадион Балчик

balchic

Теренът от началото на 20 век, на който е разположен стадион "Балчик"

panorama
east
south