Търговски център "Аико" и "Mobbo" /Бургас/

Общ изглед 10.2008г. - 03.2009г.
03:29 minОбщ изглед октомври 2008г. - март 2009г.
Общ изглед 03.2009г. - 06.2009г.
03:27 minОбщ изглед март 2009г. - юни 2009г.
Общ изглед 06.2009г. - 09.2009г.
03:28 minОбщ изглед юни 2009г. - септември 2009г.
Конструкция 02.2009г. - 04.2009г.
02:30minКонструкция февруари 2009г. - април 2009г.
Конструкция 05.2009г. - 06.2009г.
02:19 minКонструкция май 2009г. - юни 2009г.
Конструкция 07.2009г. - 08.2009г.
02:11 minКонструкция юли 2009г. - август 2009г.
Изглед атриум 08.2009г. - 09.2009г.
02:01 minВътрешен изглед атриум август 2009г. - септември 2009г.
Общ изглед 09.2009г. - 05.2010г.
03:03 minОбщ изглед септември 2009г. - май 2010г.
Изглед атриум 09.2009г. - 12.2009г.
03:29 minВътрешен изглед атриум септември 2009г. - декември 2009г.
Изглед атриум 12.2009г. - 05.2010г.
02:12 minВътрешен изглед атриум декември 2009г. - май 2010г.
Озеленяване 05.2009г. - 12.2009г.
02:38 minПокривно озеленяване октомври 2009г. - декември 2009г.
Озеленяване 12.2009г. - 03.2010г.
02:38 minПокривно озеленяване декември 2009г. - март 2010г.
Озеленяване 03.2010г. - 06.2010г.
03:03 minПокривно озеленяване март 2010г. - юни 2010г.
Оборудване щандове
01:38 minОборудване щандове
Зареждане стока и мебели - 1
02:20 minЗареждане стока и мебели
Зареждане стока и мебели - 2
02:14 minЗареждане стока и мебели