Reconstruction of Alexandrovska str. - Burgas


 

Before After

 


 

"Bogoridi" str. "Alexandrovska" str.
in front of Burgas Municipality
"Alexandrovska" str.
and "St. St. Cyril and Methodius"